Kutatástörténet (1928 - 1991)

A Nagycsikóvártól és a Klanáctól délre a Lomhegy lejtőjén található Holdvilágárkot Sashegyi már 1928-ban meglátogatja és ekkor kötelezi el magát véglegesen a régészettel.

A Holdvilágárok lett későbbi munkásságának alfája-omegája, számos elméletének kiindulópontja. Már első terepszemléinél észrevette az emberkéz nyomait őrző kőemlékeket, a földalatti járatokat. Néhány évvel később kutatásokat végzett a Karolina-árokban, a "Fürdő" területén, az un. "Kis-szikla" környékén és kitisztította a vízesés alatti "Y"- barlangot, és a "Nagysziklafalba" vájt un. "Remete"- ill. "Kürtős" barlangot; viszont a "Nagysziklafal" környékének ásatására csak 1941-ben került sor.

A kutatást a korabeli média komoly visszhangja kísérte, majd 200 újságcikk említi a Holdvilágárkot, gyakran Árpád temetkezési helyeként. Sashegyi Sándor hagyatékában több száz oldalnyi kézirat, legalább féltucatnyi megközelítésben foglalkozik a Holdvilágárok rejtelmeivel.

Sokféle nézőpontja számos írásában keveredik, de leggyakrabban Árpád temetkezési helyszíneként említi, de elmaradhatatlan a pogány kultikus áldozati helyként való megközelítése is.

Leginkább korai írásaiban hozza a lelőhelyet összefüggésbe a pálosokkal és Özséb remeteségének helyszínével; máskor alkimista nézőpontból is vizsgálódik, de jó néhány írása - elsősorban Scherf Emil geológusnak köszönhetően - a római építészeti kötőanyag és a faragott kváderkövek kapcsán kőbányászatot, tufabányászatot feltételez.

Egy általa ércpörkölőnek tartott objektumnak köszönhetően, valamint a mesterséges három ill. négy földalatti járat alapján középkori vasbányászatról értekezik.

Sashegyi Sándor a Nagysziklafal tövében Árpád sírját vélte megtalálni és ehhez az alapot Anonymus és a lenyűgöző helyszín adta: a Nagysziklafalon és másutt is megtalálható kaptárfülkék (kőfülkék), a különböző vésett (rovás?) jelek, valamint a Gallus Sándor által feltárt emberi csontváz.

Sashegyi ásatásáról az eddigi legbővebb információt a Holdvilágárok-Holtvilágárok című könyv nyújtja. ( Budapest, 1998)

Sashegyi Sándor munkásságát a 60-as években a Régészeti Intézet munkatársaként Erdélyi István folytatta. A több ásatási idényt felölelő kutatásról (1962, 1964 és 1966) az Archeológiai Értesítőben számolt be (98.sz. /1971 85-90 old).

Erdélyi István 1966 évi feltárásának szelvénye

Fülöp Zoltán az 1962 és 65 között kutatott a Karolina-árokban.
Egy kora-középkorba datálható kerámiatöredék felszín közeli előkerülésének köszönhetően 1981-ben egy rövid szondázó ásatást végzett Mihnai Attila, Mihály Péter és Tóth Attila a "Kürtős barlang" előterében.

Mihnai Attila és Mihály Péter az 1981-es ásatáson

1991 július 22-én egy rendhagyó, egynapos, hivatalosan is engedélyezett kutatásra került sor Szörényi Levente kezdeményezésére. Az ásatáson részt vett Kovalovszki Júlia, Dienes István és Makkay János is.

Szörényi Levente (1991)

Kovalovszki Júlia és Dienes István (1991)

A Holdvilágárok ásatásainak részletes kutatástörténetét, szakszerű elemzését legutóbb Erdélyi István és Mihály Péter végezte el (Turán, 1999. október-november).

Szörényi Levente: Visszaemlékezés

Nagy története van az életemben a Holdvilágároknak, nagy időket ölel át. Mi már gyerekkorunkban az apánk jóvoltából a nyári kirándulások nagy részét ide irányítottuk. Ő az Akadémia Régészeti Kutatócsoportjánál dolgozott, elsősorban, mint rajzoló. Személyesen ismerte Sashegyi Sándor pomázi helytörténészt, a Pilis fáradhatatlan kutatóját. Amikor először jöttünk mi gyerekek az árokba, a Sashegyi által '41-ben kiásott sziklafal előtti térben nem volt fa. Ebből következett, hogy déli irányból a Nap sugara olyan hihetetlen módon felragyogtatta a fehér sziklafalat, amit már messze az erdőből lehetett látni. Ez egy életre szóló élmény volt, és megmaradt a Holdvilágárok szeretete a későbbi időkre is.

A Szörényi testvérek édesapjukkal
a Holdvilágárokban (1959)

Szörényi Gyula

Ám, komolyra akkor fordult a dolog, amikor apánk '88-ban meghalt, majd a rákövetkező tavasszal anyánk elhozta nekem az ő jegyzeteit, észrevételeit, ill. bizonyos Sashegyi-dokumentumokat. Ez oda vezetett, hogy 2000-ben létrehoztam egy alapítványt, ez a Holdvilágárok Alapítvány, és elkezdtünk abban gondolkodni Repiszky Tamás régésszel, hogyan lehetne a Sashegyi által elindított programot folytatni.

Ásatások utóéletéről, a jelenleg is zajló kutatásról a "Perújrafelvétel" fejezetben olvashatnak.

Vissza a fejezethez

Vissza a nyitólapra